MERÜLJ EL

November 20. – A gyermekek jogainak világnapja

A bűnözés mindig is létezett az emberi lét történetében, és sajnos mindig is létezni fog. Bármilyen jellegű elkövetésről is beszélünk, az áldozat az, akit mindenki sajnál, hiszen lehet, hogy rosszkor volt rossz helyen, rossz emberekkel. Vannak olyan esetek, amikor a bűncselekmény martalékává egy ártatlan gyermek válik, aki koránál, erejénél és érettségénél fogva nem tud hatékonyan fellépni egészségének, testi épségének, életének védelme érdekében. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét 1989. november 20-án fogadták el, ezért ez a nap vált hivatalosan is a gyermekeket illető jogosultságok világnapjává.

A gyermeki jogok rövid története

A gyermekek védelmében eleinte nem állt semmilyen dokumentum vagy kódex. Sokáig a szülők tulajdonának voltak elkönyvelve, mindaddig, amíg nagykorúvá nem váltak. Az első fordulópont az I. világháborút követő időszakban következett be, mert a pusztítást követően sokan indultak útnak, és jártak országról országra. A nyomorúságban élő csemeték számára kidolgoztak egy külön szabálygyűjteményt – a Gyermekek Chartáját -, amelyet 1924-ben fogadott el a Népszövetség. A jogi dokumentum tartalmazta az alapvető jogokat az ifjak számára, azonban a Népszövetség 1946-os felbomlásával elveszítette hatályát.

Az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata is tartalmazott kifejezetten a gyermekekre vonatkozó rendelkezéseket. 1959-ben pedig az ENSZ alkotott egy gyermekek jogairól szóló nyilatkozatot, amely kibővítette a jogosultságok körét, azonban nem volt jogi kötőereje. 

A cikkem elején említett Gyermekjogi Egyezmény kidolgozását 1979-ben kezdték el, majd tíz év elteltével egy hosszú munka gyümölcseként 1989-ben került elfogadásra. 2014-ig 194 országban ratifikálták, ami nagy előrelépést jelentett annak érdekében, hogy a világ szinte minden országában előtérbe helyezzék a gyermekek védelmét és érdekeit.

Az alapelvek fontossága

Az egyezmény számtalan alapelvet ír elő a gyermeki jogok tekintetében, azonban ezek közül én most hármat emelnék ki nektek:

A gyermekkor

A kódex lefekteti azt, hogy mi is a pontos fogalommeghatározás erre vonatkozóan. Az egyezményben foglaltakat a 18 év alatti emberekre lehet alkalmazni, és ez olyan országokban is így működik, ahol a nagykorúság más életkorhoz van kötve. Fontos azonban megjegyezni, hogy aki valamilyen oknál fogva hamarabb válik felnőttkorúvá, arra ezek a rendelkezések már nem hatályosak.

Hátrányos megkülönböztetés tilalma

Szerintem nem árulok zsákbamacskát azzal, ha azt mondom, hogy ez az alapelv azt jelenti, hogy minden gyermeket ugyanazok a jogok illetnek meg. Senkit nem lehet hátrányban, vagy különböző bánásmódban részesíteni a bőrszíne, a vallási hovatartozása, a szexuális irányultsága, stb. miatt. Ezt az állásfoglalást azonban a szülőkre és a törvényes képviselőkre is kiterjesztették, tehát a gyermek nevelését, gondozását ellátó személy nézetei, véleménye szerint sem szabad megkülönböztetni a csemetéket.

A gyermek legfőbb érdeke

Bármilyen helyzetről is beszélünk, a legfőbb cél a gyermekek érdekeit az első helyre tenni. Ezt minden intézményben alkalmazni kell, legyen szó oktatási, gyermekvédelmi, bírósági létesítményről; a legfontosabb, hogy minden eljárásban, esetleges döntéshozatalban azt tartsák szem előtt, hogy mi a legjobb a gyermeknek. Természetesen ezzel a cikkel a szülők, törvényes képviselők jogaira és kötelezettségeire is tekintettel vannak, hiszen ők felelősek elsősorban azért, hogy milyen környezetben, milyen módon nevelik fel őket.

Gyermekvédelem az én szemszögemből, avagy PTE Diákok a gyermekekért önkéntes program

Cikkemben szerettem volna mindenképpen szót ejteni valamilyen formában a gyermekvédelemről. Úgy éreztem, hogy a legjobb, ha saját perspektívából tárom ezt elétek. 

Immáron második féléve vagyok tagja a PTE Diákok a gyermekekért önkéntes programnak, ami egy 14 éve működő kezdeményezés a jogi kar oktatói jóvoltából. A kurzusnak hála lehetőségünk nyílik bejárni a pécsi Befogadó Otthonba, illetve a Van Élet A Gyermekotthon Után jótékonysági szervezet segítségével és közreműködésével a Pécsi Gyermekotthonba. 

Személy szerint én a programnak köszönhetően teljesen más szemszögből tekintek az életemre, főleg a gyermekekhez, gyermeki jogokhoz és magához a gyermekvédelemhez való viszonyulásom kapcsán. Eddig sem volt annyira életidegen ez a terület az édesanyám foglalkozása miatt, azonban sosem ástam bele magam mélyebben a témakörbe. Mióta az említett gyermekvédelmi intézményekbe járhatok, mindent más aspektusból kezdtem el szemlélni. Rájöttem, hogy mennyire nem hétköznapi egy támogató és szerető családban élni, hiszen ez nem mindenkinek adatik meg. Hálás vagyok, hogy olyan szüleim vannak, akikre mindig támaszkodhatok és számíthatok, mert vannak olyanok, akik ezt nem mondhatják el magukról. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy amit egyes nyilatkozatokban leírnak, azok az elvek hatékonyan valósuljanak meg a gyakorlatban, mert minden nagyzolás nélkül tényleg fontos, hogy a gyermekek védelmet kapjanak, hiszen ezzel talán a segítségükre tudunk lenni. Akár abban, hogy egyes traumákat feldolgozzanak, vagy abban, hogy hogyan kezeljenek, éljenek meg egyes élethelyzeteket. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egy egészséges, szerető és biztonságot adó környezetben nevelkedjen fel, és az ebben illetékes személyeknek is törekedniük kellene arra, hogy ez a gyakorlatban is a leghatékonyabban megvalósuljon!

A PTE a Diákok a gyermekekért program sokat ad a hallgatóknak, mert egy teljesen más, gyakorlatias nézőpontból ismerhetjük meg a gyermekvédelmet, és azt, hogy milyen fontosak is valójában a gyermekek jogai! Meleg szívvel ajánlom mindenkinek ezt a projektet, mert néhány elmorzsolt könnycseppet leszámítva rengeteg örömet hoz az ember életébe. 

„A gyerek szavát, hiába is őszinte, nem hallják meg, akik elfelejtettek hallani.”

Albus Dumbledore

Források: 1, 2, 3, fotó